ลินด็อน ฮิลล์

นักวิจัยคอมพิวเตอร์วิทัศน์

งานวิจัยที่มีความสนใจ

Visual SLAM + สิ่งที่ระบุตำแหน่งของภาพ วีดีโอ + การประมาณค่า การเคลื่อนไหว + เสถียรภาพวิดีโอ
วิดีโอ 3 มิติ + ภาพพาโนรามา + การปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอ

งานอดิเรก

การถ่ายภาพ + การถ่ายวิดีโอ + ภาษาไทย + ภาษาญี่ปุ่น + การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ตอนนี้

นี้ไม่ใช่บลอกครับ